Sentiasa Buat Yang Terbaik

Blog Archive

Sunday, February 13, 2011

Kertas Kerja Majlis Pelancaran Program NILAM Peringkat Sekolah 2011

1.0 PENGENALAN

      Program NILAM mula diperkenalkan kepada sekolah-sekolah di negeri Melaka pada bulan April 1999. Program ini adalah sebagai pengganti kepada program Banci Bacaan yang telah dijalankan sebelum ini.


2.0 LATAR BELAKANG

 1. Pekeliling Ikhtisas Bil. 13/1998 bertarikh 22 Mei 1998 yang mewajibkan bahawa Program NILAM wajib dijalankan di semua sekolah di seluruh Negara.
 2. Program NILAM adalah usaha KPM bagi membina tabiat membaca seterusnya mewujudkan budaya membaca dan budaya ilmu dalam kalangan rakyat Malaysia.
 3. Berdasarkan analisa pelaksanaan Program NILAM 2004, kadar bacaan murid telah meningkat, iaitu sekolah rendah 15 buah buku setiap murid dan sekolah menengah 8 buah buku setiap murid.
 4. Malaysia iaitu " 100% murid normal mencapai kemahiran literasi dan numerasi selepas 3 tahun sekolah rendah menjelang tahun 2015".

3.0 OBJEKTIF

 1. Mewujudkan semangat yang tinggi di kalangan pelajar untuk menjadi satu bangsa yang maju dan berjaya dalam hidup ekoran sifar duka membaca.
 2. Melahirkan semangat kerjasama di antara semua warga SMK Tun Mutahir untuk menjadikan Program NILAM sebagai satu program yang unggul dan gemilang.

4.0 TEMA

      BUDAYA MEMBACA BUDAY 1 MALAYSIA


5.0 NAMA PROGRAM

   Majlis Pelancaran Program NILAM Peringkat Sekolah 2011


6.0 TARIKH

      14 Februari 2011


7.0 SASARAN
 • Semua Guru
 • Semua Pengawas Pusat Sumber
 • Semua Murid SMK Tun Mutahir
 • Semua Penerima Anugerah

8.0 TEMPAT

      Dewan Sekolah


9.0 PELAKSANAAN

A. PERANCANGAN
 • Merancang program
 • Menyediakan kertas kerja
 • Emel kertas kerja kepada Pengetua
 • Memulakan persediaan untuk majlis pelancaran setelah mendapat persetujuan Pengetua.
 • Menjalankan program bila tiba tarikhnya

B. PIHAK TERLIBAT
 • Semua AJK Kerja PSS
 • Semua AJK yang dilantik

C. MAJLIS PERASMIAN

     Majlis Perasmian akan diadakan pada 14 Februari 2011 oleh Pengetua, Tn. Hj Zolkaply Bin  Yunus.


10.0 KOS PROJEK:

 BIL
ITEM
JUMLAH (RM)

BANTING     (RM 40.00 X 2)
RM 80.00 


11.0 PENYATA KEWANGAN PROJEK

       PENDAPATAN
 1. PCG Pusat Sumber Sekolah                                               RM80.00

 
       PERBELANJAAN
 1. Anggaran Perbelanjaan                                                       RM80.00
         JUMLAH                                                                            RM80.00


12.0 PENUTUP

       Adalah diharapkan Program Pelancaran NILAM Peringkat Sekolah 2011 ini dapat dilaksanakan dengan penuh jaya dan mendapat sokongan daripada pihak pentadbir, para guru, staff sokongan dan para murid sendiri. Semoga dengan menyertai aktiviti-aktiviti sokongan yang dijalankan, para murid akan sedar akan kepentingana budaya membaca yang dapat menjana pemikiran.


Disediakan oleh,

PN. NOOR AINI MOHAMMED
GPM

0 comments: